Featured Listings:

Kaedah menentukan HARGA RUMAH di Malaysia

Amalan biasa rakyat dan institusi di Malaysia, sebelum mereka menjual apa sahaja jenis hartanah, mereka akan mendapatkan harga anggaran awal dengan merujuk kepada Bank atau Ejen Hartanah. Asas anggaran harga rumah atau hartanah adalah mengikut Kaedah Perbandingan atau Comparison Method. Bank atau Ejen Hartanah kebiasaannya sentiasa merujuk kepada Penilai Hartanah Berdaftar sebelum memberi apa-apa nasihat anggaran nilai hartanah klien mereka. Amalan biasa ini adalah normal selagi mana rujukan akhir untuk mendapatkan harga rumah atau hartanah adalah tetap melalui Penilai Hartanah Berdaftar.

 

Perubahan harga rumah anda mengikut Market Value dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jenis pemilikan (title), sentimen semasa pasaran, lokasi, keadaan rumah atau hartanah dan beberapa faktor lain. Justeru, anda akan memerlukan Penilai Berdaftar Profesional untuk memberikan penilaian yang tepat harga rumah anda pada kadar semasa.

 

Penilai Hartanah di Malaysia

Di Malaysia, profesion penilaian harta tanah dikawal selia oleh Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981. Selain daripada kelayakan profesional yang berkaitan, mereka juga perlu mendaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH), memperoleh sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman bekerja dan lulus peperiksaan lembaga sebelum seseorang boleh mendapatkan lesen untuk menjalankan amalan sebagai seorang Penilai Hartanah Berdaftar.

 

Kepentingan melantik seorang Penilai Hartanah Berdaftar

 

Khidmat penilai harta mungkin diperlukan dalam keadaan seperti berikut:

- Anda mahu membeli rumah dan perlu memohon pinjaman bank

- Anda mahu meletakkan rumah anda untuk dijual

- Anda ingin menyewakan harta anda dan perlu untuk menetapkan kadar sewa yang sesuai

- Penyelesaian harta antara ahli-ahli keluarga, penyelesaian perkahwinan dan penyelesaian tindakan undang-undang

- Penilaian harta bagi maksud tuntutan insurans

 

 

Kebaikan membuat penilaian dengan Penilai Hartanah Berdaftar

Penilai hartanah profesional menyediakan penilaian objektif nilai  harga rumah atau hartanah berdasarkan banyak parameter. Maklumat ini adalah berfaedah kepada kedua-dua pembeli dan penjual:

Dari sudut pandangan pembeli, dengan input daripada seorang penilai profesional, anda boleh yakin bahawa anda mendapat harga rumah yang dibeli adalah berpatutan untuk hartanah yang menarik perhatian anda. Berdasarkan laporan yang tidak berat sebelah ini, anda boleh berunding dengan penjual jika harga rumah yang diminta itu adalah terlalu mahal.

Daripada sudut pandangan penjual pula, Penilai Hartanah Profesional boleh menyediakan penilaian yang menyeluruh dan saksama berkaitan hartanah anda. Maklumat ini akan membolehkan anda untuk meletakkan harga rumah anda dengan bijak untuk mendapatkan peluang terbaik untuk jualan dan tawaran terbaik pada masa jualan.

 

Bank vs Profesional

Apabila anda memohon untuk pinjaman perumahan, bank memerlukan penilaian yang perlu dilakukan pada rumah yang anda ingin beli. Jumlah pinjaman yang layak untuk anda meminjam dari bank adalah berdasarkan laporan penilaian harta.

Di Malaysia, kebanyakan bank telah melantik panel Penilai Hartanah yang mereka akan gunakan untuk tujuan pemprosesan pinjaman. Kebanyakan bank tidak akan membenarkan anda untuk melantik penilai anda sendiri. Kebimbangan utama dalam beberapa kes ini adalah bahawa penilai boleh undervalue harta itu, dan ini meletakkan peminjam di pihak yang rugi kerana jumlah pinjaman yang layak akan dikurangkan.

Walau bagaimanapun, jika anda tidak memohon pinjaman perumahan, anda boleh menyewa penilai harta profesional untuk melakukan penilaian. Dengan cara itu, anda boleh memastikan bahawa penilai akan bebas daripada sebarang pengaruh untuk melakukan kerja yang betul.

 

Berapa kos penilaian?

Di Malaysia, yuran penilaian dikawal selia. Struktur yuran umum untuk penilaian rumah adalah seperti berikut:

Bayaran untuk perkhidmatan penilaian penilaian modal / penarafan lain berdasarkan asas "Nilai yang lebih baik".

0.25% ke atas RM 100,000 pertama

0.2% ke atas baki sehingga RM 2 juta

0.167% ke atas baki sehingga RM 7 juta

0.125% ke atas baki sehingga RM 15 juta

0.1% ke atas baki sehingga RM 50 juta

0.0067% ke atas baki sehingga RM200 juta

0.05% ke atas baki sehingga RM500 juta

0.04% ke atas baki lebih RM500 juta

 

Bayaran Minimum: Seperti di atas, tertakluk kepada fi minimum RM400 setiap harta.

Selain yuran di atas, tuntutan tambahan termasuk kos percetakan, perbelanjaan dan lain-lain dalam perjalanan. 

Sumber : PutraProperty

Article By
Comments (0)

QUICK SEARCH
Side Content1
Chat Box
Social Media
Video
Others Link :

HartaPrima | HartanahHot | HartanahMilenium | PutraProperty | transasia | Propertymall Guru Hartanah | Realharta | hartanahmall | ejenhartanahn9
zdhartanah | Hartanah4sale |Ejenhartanah| Primahotproperties | HartanahBest.com | Nadjojoproperty | Propertycheese | Miecasiaproperty | Rumahuntukdijual
Ezza-ejenhartanah | Hartanahyakin | Ejenrumah | Mungeproperty | Intaihartanah